Project Dynamisch Datamodel

De toekomst

It-consultancy

De communicatie tussen mens en systeem en tussen systemen onderling neemt toe. Applicaties moeten hoe langer hoe meer intelligentie bevatten en nieuwe functionaliteiten moeten sneller implementeerbaar zijn.

Dionamic biedt een architectuur aan die dit mogelijk maakt. Het is gebaseerd op een intelligente datalaag met contextgevoelige componenten.

Demo op aanvraag.

Periode

Vanaf april 1999.

Dionamic - Fluitbergstraat 24, 2900 Schoten, België
telefoon 03 354 25 57 - e-mail info@dionamic.be