Project CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

It-consultancy

Applicatie Internationale Handel, doorvoer en entrepot:

  • programmatie in Oracle database: pl/sql.

Website:

Periode

Van april 2001 tot en met februari 2002.

Dionamic - Fluitbergstraat 24, 2900 Schoten, België
telefoon 03 354 25 57 - e-mail info@dionamic.be